ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “รักษ์ป่าน่าน”

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “รักษ์ป่าน่าน”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ปีการศึกษา 2563

รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 2

หน้าแรก ประวัติความเป็นมา บ้อมูลพื้นฐานน่าน เด็กรักษ์ป่าน่าน ติดต่อเรา รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 2 ธรรมชาติไม่รีบร้อน แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นมองลึกเข้าไปในธรรมชาติแล้วคุณจะเข้าใจทุกอย่างได้ดีขึ้นรักษ์ป่าน่าน จากห้องเรียนสู่ชุมชน เวทีนำเสนอผลงานแลกเปลียนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรักษ์ป่าน่านของโรงเรียนไตรประชาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 กับการได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศน่าน” ป่าต้นน้ำสำคัญของชาติ เป็นต้นกำเนิดของสายน้ำ

Scroll to Top