รักษ์ป่าน่าน

     ป่าไม้น่านเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย น่าเสียดายที่ป่าไม้เมืองน่าน ซึ่งเป็นป่าสงวนที่อุดมสมบูรณ์ได้ถูกรุกล้ำทำลาย จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทำให้ภูเขาที่เคยสวยงามกลับหัวโล้นจนน่าขนลุก หากไม่ช่วยกันป้องกันและเร่งมือฟื้นฟูรักษาป่าไม้น่านเสียแต่บัดนี้ อนาคตคนน่าน ลูกหลานน่าน และคนไทย จะได้รับผลกระทบจากความสูญเสียอย่างคาดไม่ถึง

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “รักษ์ป่าน่าน”

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “รักษ์ป่าน่าน”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ปีการศึกษา 2563

Read More »

รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 2

หน้าแรก ประวัติความเป็นมา บ้อมูลพื้นฐานน่าน เด็กรักษ์ป่าน่าน ติดต่อเรา รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 2 ธรรมชาติไม่รีบร้อน แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นมองลึกเข้าไปในธรรมชาติแล้วคุณจะเข้าใจทุกอย่างได้ดีขึ้นรักษ์ป่าน่าน

Read More »

ภาพกิจกรรมรักษ์ป่าน่าน

Scroll to Top