รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 2

ธรรมชาติไม่รีบร้อน แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นมองลึกเข้าไปในธรรมชาติแล้วคุณจะเข้าใจทุกอย่างได้ดีขึ้น
รักษ์ป่าน่าน จากห้องเรียนสู่ชุมชน เวทีนำเสนอผลงานแลกเปลียนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรักษ์ป่าน่านของโรงเรียนไตรประชาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 กับการได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
น่าน” ป่าต้นน้ำสำคัญของชาติ เป็นต้นกำเนิดของสายน้ำ
Scroll to Top